نمونه کارهای عکاسی من

عکاسی فرمالیته

عکاسی مدلینگ

عکاسی دو نفره

عکاسی مدلینگ

نمونه کارهای عکاسی من

با قلبت ببین با دوربینت عکس بگیر

حس خوب یادگیری هنر عکاسی توی چند خط

حس خوب ثبت لبخندها، حس خوب بودن توی شادی آدم‌ها، حس خوب اعتماد بنفس با دیدن عکس‌هامون، حس خوب درآمد مستقل توی کاری که بهش علاقه داریم، حس خوب رهایی از اینکه شغلت همه جا همراهته، حس خوب توضیح قصه عکس‌هامون به بقیه، حس خوب رفتن به شهرها و کشورهای مختلف و عکاسی از فرهنگ‌هاشون، حس خوب عزت نفس، در جمع وقتی میدونن عکاسی، حس خوب از اینکه همه دنیا با هر شغل و حرفه‌ای به کار ما نیاز دارن، حس خوب دیدن پرتره‌های متفاوت از هر آدمی و کشف قصه زندگیشون، حس خوب داشتن رفیقی مثل دوربین، حس خوب متفاوت دیدن نورها و رنگ‌ها و طبیعت‌های زیبا

شبکه‌های اجتماعی من

یوتیوب

تلگرام

اینستاگرام

همین امروز شروع کن

با قلبت ببین با دوربینت عکس بگیر

حس خوب یادگیری هنر عکاسی توی چند خط

حس خوب ثبت لبخندها، حس خوب بودن توی شادی آدم‌ها، حس خوب اعتماد بنفس با دیدن عکس‌هامون، حس خوب درآمد مستقل توی کاری که بهش علاقه داریم، حس خوب رهایی از اینکه شغلت همه جا همراهته، حس خوب توضیح قصه عکس‌هامون به بقیه، حس خوب رفتن به شهرها و کشورهای مختلف و عکاسی از فرهنگ‌هاشون، حس خوب عزت نفس، در جمع وقتی میدونن عکاسی، حس خوب از اینکه همه دنیا با هر شغل و حرفه‌ای به کار ما نیاز دارن، حس خوب دیدن پرتره‌های متفاوت از هر آدمی و کشف قصه زندگیشون، حس خوب داشتن رفیقی مثل دوربین، حس خوب متفاوت دیدن نورها و رنگ‌ها و طبیعت‌های زیبا

شبکه‌های اجتماعی من

یوتیوب

تلگرام

اینستاگرام

و اما نمونه کارهای من

01

عکاسی فرمالیته

فرصت ثبت لحظه های زیبا

عکاسی مدلینگ

02
03

عکاسی دو نفره

عکاسی مدلینگ

04